Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni
dr hab. Michał Holec, prof. AMG
pokój N-205
telefon 058 55 86 126