Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni
dr hab. Michał Holec, prof. AMG
pokój N-205
telefon 058 55 86 126

Publikacje

Weintrit A., Holec M., TransNav’2007 - The 7th International Symposium on Navigation. Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Introduction., TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Banachowicz A., Holec M., Weintrit A., Synergistic Approach to The Integrity of Navigational Systems, 3rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg, Russia, 1996

Działalność naukowo-badawcza

Holec M., Nawigacyjna osłona poszukiwania i ratowania w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 1999/KN/144
Holec M., Optymalizacja tras i automatyzacji nawigacji w akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym., DS, 1997/KN/89
Holec M., Optymalizacja tras i automatyzacji nawigacji w akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym., DS, 1996/KN/89
Holec M., Optymalizacja tras i automatyzacji nawigacji w akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym., DS, 1995/KN/89

Promotorstwo prac dyplomowych

Wajda Katarzyna , Wybór trasy klimatycznej (na podstawie materiałów na mapach typu Pilot Charts) dla żaglowca, na przykładzie statku szkolnego DAR MŁODZIEŻY , INZ, 11/KN/2015
Szwistenberg Mateusz, Mapy typu PILOT CHART "Routeing Chart" jako publikacje wspomagające planowanie podróży, INZ, 17/KN/2014
Czerniawski Piotr, Prędkość statku jako jeden z podstawowych czynników przy planowaniu i realizacji podróży morskiej , INZ, 6/KN/2013
Doroś Ireneusz, Analiza charakterystyk manewrowych statku za względu na ich wpływ na bezpieczeństwo żeglugi na akwenach trudnych nawigacyjnie, INZ, 5/KN/2013
Marciniak Marek, Analiza metod rezerwowych przydatnych w procesie prowadzenia nawigacji, INZ, 9/KN/2013
Serafinowicz Michał, Analiza treści 'Brown's Nautical Almanac' jako źródła informacji dla oficerów (na tle treści Tablic Nawigacyjnych wydanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, INZ, 54/KN/2013
Stępień Michał, Zero mapy i jego znaczenie w procesie planowania i realizacji , INZ, 8/KN/2013
Burzyński Piotr, Czynnik ludzki w wypadkach morskich - analiza błędów nawigacyjnych., INZ, 41/KN/2012
Chołda Maciej, Nawigacyjna analiza wariantów żeglugi pomiędzy Bałtykiem a portami Ameryki Północnej w zależności od pór roku., MGR, 42/KN/2012
Choromańska Marta, Planowanie ruchu statków o skrajnym zanurzeniu w wodach trudnych nawigacyjnie., INZ, 44/KN/2012
Jóźwik Marzena , Nawigacyjna analiza wariantów żeglugi z Barcelony do Brisbane w warunkach monsunu zimowego i letniego., MGR, 8/KN/2012
Kreft Daniel, Analiza publikacji Admiralicji Brytyjskiej pomocnych podczas planowania podróży, INZ, 51/KN/2012
Biedrzycka Tamara, Analiza wpływu prądów powierzchniowych na ruch statku w wybranych cieśninach., MGR, 76/KN/2011
Osmólski Karol, Ocean Passages for the World - analiza treści i ocena przydatności do planowania podróży wobec współczesnego dostępu do informacji., INZ, 91/KN/2011
Piecha Adrian, Prędkość statku jako parametr w procesie planowania podróży., INZ, 84/KN/2011
Rudak Piotr, Analiza treści zasady wykorzystania i ocena przydatności map (poradników) nrnr 5500, 5501, 5501 w procesie planowania podróży, INZ, 65/KN/2011
Trzeciak Przemysław, Planowanie podróży statku z Antwerpii do Szanghaju., INZ, 14/KN/2011
Zając Katarzyna, Projekt planu podróży - Valparaiso do Luandy., INZ, 31/KN/2011
Artichowicz Paulina , Zarządzanie portem morskim (na przykładzie Gdyni) podejścia, organizacja ruchu, kotwicowiska, pilotaż, dostarczanie statkom informacji nawigacyjnych, zaopatrzenie w morskie informacje nawigacyjne., INZ, 2/KN/2010
Kawka Łukasz , Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu bezpieczeństwa w transporcie morskim w świetle orzecznictwa Izb Morskich., MGR, 25/KN/2010
Ludian Iwona, Analiza czynników warunkujących bezpieczeństwo żeglugi na podejściowych torach wodnych i w portach., MGR, 31/KN/2010
Szmytka Karol, Porty Zalewu Wiślanego, perspektywy rozwoju gospodarczego, turystycznego itp., INZ, 5/KN/2010
Bodzak Joanna , Charakterystyka czynników kształtujących warunki żeglugi w ważniejszych cieśninach., INZ, 4/KN/2009
Krasiński Mariusz, Analiza bazy i możliwości świadczenia usług portowych w polskich portach., INZ, 21/KN/2009
Trybuszewski Maciej, Analiza porównawcza morskich i śródlądowych znaków nawigacyjnych., INZ, 87/KN/2009
Zaniewski Dariusz , Planowanie podróży na trasie Gdynia-Hong Kong., INZ, 12/KN/2009
Zwara Sebastian, Analiza dokładności nabieżników na podstawie podejść do portów Gdynia i Gdańsk., INZ, 3/KN/2009
Grabas Adam, Analiza dokładności nabieżników liniowych na torze wodnym Świnoujście-Szczecin., INZ, 72/KN/2008
Lepczak Marcin , Oznakowanie nawigacyjne jako element systemu bezpieczeństwa nawigacyjnego., MGR, 5/KN/2008
Chmiel Justyna, Hydrometeorologiczne ograniczenia ciągłości funkcjonowania portów Morza Bałtyckiego, INZ, 23/KN/2007
Kruk Paweł, Analiza nawigacyjna wariantów żeglugi z Bałtyku do portów Ameryki Południowej, MGR, 61/KN/2007
Kurzyk Agnieszka, Analiza dostepności portów środkowego wybrzeza (Ustka, Darłowo, Kołobrzeg) ze względu na ogranivczenia hydrograficzne i hydrometeorologiczne, INZ, 17/KN/2007
Przesław Roman, Analiza infrastruktury nawigacyjnej portu i podejścia (na przykładzie Nowego Portu), MGR, 73/KN/2007
Pytel Sylwia , Pogodowe aspekty funkcjonowania infrastruktury portowej, INZ, 13/KN/2007
Duniela Marta , Infrastruktura nawigacyjna a funkcjonowanie portu, MGR, 21/KN/2006
Durzyńska Ewelina , Dostępność wybranych portów polskich pod względem czynników środowiska, INZ, 7/KN/2006
Orzechowski Cezary , Analiza klasycznych technik nawigacyjnych zapewniających bezpieczeństwo żeglugi w akwenach trudnych i ograniczonych, MGR, 31/KN/2006
Sobczyk Łukasz, Analiza nawigacyjna tras żeglugowych z Morza Bałtyckiego do atlantyckich portów Ameryki Północnej, MGR, 23/KN/2006
Szarzyński Daniel, Bezpieczeństwo żeglugi - analiza elementów międzynarodowego systemu bezpieczeństwa , MGR, 18/KN/2006
Tokarczyk Mariusz, Obliczenia nawigacyjne w procesie planowania podróży , MGR, 19/KN/2006
Ewa Sadowska Natalia, Ocena warunków żeglugowych Zalewu Wiślanego z punktu widzenia funkcjonowania portu w Elblągu., INZ, 3/KN/2005
Torończak Konrad, Analiza tras żeglugowych Oceanu Indyjskiego., MGR, 26/KN/2005
Więckowska Magdalena, Porty mórz pływowych i bezpływowych – specyfikacja i funkcjonowanie na wybranych przykładach., MGR, 6/KN/2005
Czerwionka Radosław, Trasy klimatyczne, kryteria wyboru, analiza, metodyka planowania na przykładzie Oceanu Indyjskiego., MGR, 19/KN/2004
Dubiela Marta, Elementy infrastruktury nawigacyjnej warunkujące bezpieczną żeglugę portową., INZ, 4/KN/2004
Foks Marcin, Analiza warunków żeglugowych na śródlądowej drodze Odra - Wisła, INZ, 1/KN/2004
Gdula Aleksandra, 0, INZ, 5/KN/2004
Arkusiński Cezary, Analiza formalnych i rzeczywistych warunków bezpieczeństwa żeglugi, MGR, 9/KN/2003
Makarewicz Monika, Dynamiczne pozycjonowanie na statkach DP - zadania i analiza systemu, MGR, 20/KN/2003
Witbrot Marek, Ocena i minimalizacja ryzyka nawigacyjnego statków manewrujących w akwenach ograniczonych, MGR, 23/KN/2003
Gałka Artur, Własności manewrowe statku, a żegluga w akwenach trudnych, INZ, 17/KN/2002
Kaczmarek Rafał, Nawigacyjna analiza prądów morskich w wybranych cieśninach, MGR, 12/KN/2002
Kostyszyn Krystian, Nawigacyjno-hydrograficzna analiza nabieżników na wodach polskich, MGR, 15/KN/2002
Matwiejczyk Jacek, Poziomy odniesienia głębokości i wysokości we współczesnych wydawnictwach nawigacyjnych, MGR, 5/KN/2002
Sawiński Piotr, Analiza standardów IMO dotyczących pomiarów głębokości, MGR, 11/KN/2002
Seredyniecki Krzysztof, Ograniczenia nawigacyjne małych jednostek wynikające z ich oblodzenia, INZ, 13/KN/2002
Zygadło Tomasz, Analiza porównawcza polskich i rosyjskich tablic nawigacyjnych, MGR, 16/KN/2002
Franeman Michał, Analiza stałego i pływającego oznakowania nawigacyjnego (ze względu na dokładność prowadzenia nawigacji), MGR, 20/KN/2001
Hajdukiewicz Adam, Analiza przydatności statystycznych źródeł informacji nawigacyjnych do planowania podróży., MGR, 22/KN/2001
Piastowski Dawid, Realizacja wzorów poszukiwań SAR z uwzględnieniem specyfiki polskiej strefy brzegowej, MGR, 16/KN/2001
Tałaj Krzysztof, Analiza dryfu statków pod wpływem wiatru pozbawionych napędu głównego, INZ, 2/KN/2001
Guzowski Łukasz, Nawigacyjne i hydrometeorologiczne aspekty poszukiwania obiektów w ramach akcji SAR, MGR, 15/KN/2000
Janowicz Tomasz, Infrastruktura nawigacyjna akwenów żeglugowych w świetle aktualnych wymagań co do dokładności prowadzenia nawigacji, MGR, 14/KN/2000
Moniak Jacek, Planowanie ruchu na podejściach do portów i w portach o różnej charakterystyce pływowej, MGR, 17/KN/2000
Słoma Przemysław, Analiza przebiegów i długości ortodrom i loksodrom na kuli i elipsoidzie w odniesieniu do metody Ivice Tijardovica, MGR, 1/KN/2000
Sztukowski Kamil, Analiza porównawcza treści map drogowych i ich przydatność do planowania podróży, MGR, 16/KN/2000
Ankowski Sebastian, Projekt nawigacyjnej podróży *Daru Młodzieży* do portów Australii i z powrotem, MGR, 15/KN/1999
Demkowicz Jerzy, Wykorzystanie systemów wnioskujących i warstwowego modelu danych w procesie nawigacji morskiej, INZ, 1/KN/1999
Gawryś Tomasz, Analiza dokładności określania parametrów manewrowych statków i poprawek nawigacyjnych urządzeń statkowych, MGR, 10/KN/1999
Lubański Grzegorz, Analiza treści /z punktu widzenia wartości informacyjnej/ map typu Routeing Charts i Pilot Charts, MGR, 16/KN/1999
Bobkiewicz Piotr, Mierzenie wysokości ciał niebieskich w trudnych warunkach obserwacyjnych i dokładności astronomicznej linii pozycyjnej, MGR, 10/KN/1998
Brzuzy Adrian, Analiza warunków żeglugowych i potrzeb informacyjnych dla statków *ograniczonych swym zanurzeniem*, MGR, 22/KN/1998
Kapłan Rafał, Porównanie dokładności identyfikacji planet metodami klasycznymi i numerycznymi, MGR, 9/KN/1998
Kłopecki Mariusz, Nawigacyjne i hydrometeorologiczne aspekty SAR w polskiej strefie odpowiedzialności., MGR, 19/KN/1998
Koper Piotr, Prognozowanie pływów z wykorzystaniem kalkulatora programowalnego., INZ, 1/KN/1998
Krulich Josef, Błędy astronomicznej linii pozycyjnej przy pomiarach prowadzonych w okolicy pełni księżyca, MGR, 21/KN/1998
Maro Oskar, Analityczna metoda obliczania współrzędnych pozycji geograficznej na podstawie obserwacji ciał niebieskich, MGR, 24/KN/1998
Mędrala Bartosz, Izochrony Bałtyku dla typowych pól falowania, MGR, 17/KN/1998
Michalski Remigiusz, Obliczanie pozycji astronomicznej statku z wykorzystaniem komputera, MGR, 23/KN/1998
Olszewski Przemysław, Prędkość statku jako czynnik warunkujący bezpieczeństwo i ekonomikę żeglugi, MGR, 16/KN/1998
Orliński Krzysztof, Analiza treści map drogowych w świetle współczesnych wymagań planowania podróży, MGR, 11/KN/1998
Svoboda Karel, Analiza dostępności i wykorzystania planet w współczesnej astronawigacji, MGR, 18/KN/1998
Blok Cezary, Analiza warunków ruchu statku w akwenie trudnym pod względem nawigacyjnym w oparciu o kompleksowy diagram drogowy., INZ, 21/KN/1997
Chwieśko Piotr, Infrakstruktura nawigacyjna wód polskich i jej ocena w świetle funkcjonowania technik GPS i DGPS., INZ, 22/KN/1997
Marzec Tomasz, Analiza dryfu swobodnego jednostek i obiektów pozbawionych napędu w aspekcie planowania akcji SAR na Bałtyku Płd., MGR, 3/KN/1997
Mazurek Marek, Domena statku jako miara warunków i dokładności na akwenie trudnym, MGR, 19/KN/1997
Puzdrowski Cezary, Analiza wypadków nawigacyjnych w aspekcie roli *czynników sprawczych*, MGR, 20/KN/1997
Redmann Artur, Kompleksowa charakterystyka warunków nawigacji w akwenie trudnym, MGR, 5/KN/1997
Tokarczyk Marek, Analiza prawdopodobnych przestojów statków na podejściu do portu w następstwie ograniczających ruch zjawisk meteorologicznych (hydrologcznych), MGR, 1/KN/1997
Złotorowicz Michał, Prędkość statku w różnych warunkach hydrometeorologicznych jako kryterium bezpiecznej żeglugi, MGR, 4/KN/1997
Bielang Krzysztof, Analiza metod określania pozycji na wybranych akwenach, INZ, 2/KN/1996
Drejka Damian, Analiza czynników nawigacyjno-hydrograficznych warunkujących bezpieczeństwo żeglugi w rejonach ograniczonych, MGR, 32/KN/1996
Janus Radosław, Nawigacyjne i hydrometeorologiczne aspekty działania jednostek PRO w akcjach SAR, MGR, 19/KN/1996
Kątnik Grzegorz, Nawigacyjne kryteria planowania podróży na wodach przybrzeżnych., MGR, 33/KN/1996
Klinowski Tomasz, Wpływ czynników hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo żeglugi w akwenach ograniczonych., MGR, 10/KN/1996
Lewkowicz Łukasz, Dyslokacja sił i środków systemu SAR w polskiej strefie odpowiedzialności za ratownictwo, INZ, 30/KN/1996
Pachecki Radosław, Warunki hydrometeorologiczne Oceanu Atlantyckiego /część północna./ oraz ich wpływ na planowanie podróży, MGR, 34/KN/1996
Podedworny Wojciech, Analiza porównawcza żeglugi mieszanej i metody A1 NA2 wg Ivicy Tijardovica, MGR, 15/KN/1996
Gubała Marceli, Kompleksowa/nawigacyjno-hydrometeorologiczna/charakterystyka akwenów trudnych pod względem nawigacyjnym, MGR, 18/KN/1995
Korzuch Marek, Wpływ warunków hydrometeorologicznych na żeglugę w rejonach trudnych pod względem nawigacyjnym, MGR, 10/KN/1995
Miąskowski Czesław, Przegląd klasycznych metod wyznaczania drogi statku po ortodromie, MGR, 7/KN/1995
Rutkowski Grzegorz, Analiza dokładności pozycji na akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym, MGR, 16/KN/1995
Senhoury Elhady, Budowa i sposoby korzystania z francuskich tablic pływów, MGR, 20/KN/1995
Bielik Tomasz, Problem optymalizacji drogi morskiej statku, INZ, 15/KN/1994
Deyna Jacek, Analiza dryfu wiatrowego i metody określania kąta dryfu, INZ, 11/KN/1994
Gadomski Krzysztof, Próba klasyfikacji tras żeglugowych w aspekcie trudności nawigacyjnych, MGR, 3/KN/1994
Górecki Grzegorz, Parametry statku w aspekcie planowania podróży, MGR, 6/KN/1994
Kondraciuk Jarek, Planowanie trasy dla oceanicznego holowania dużego obiektu., INZ, 16/KN/1994
Kruczkowski Maciej, Metody wyznaczania kąta dryfu i ocena ich dokładności, MGR, 13/KN/1994
Kamiński Artur, Nawigacyjna analiza warunków żeglugi na torach wodnych Cieśniny Sund, INZ, 4/KN/1993
Roleder Maciej, Analiza wypadków nawigacyjnych polskich statków w świetle orzecznictwa Izb Morskich, MGR, 1/KN/1993
Ryciak Arkadiusz, Analiza taktyki nawigacyjnej w sąsiedztwie cyklonów tropikalnych, MGR, 3/KN/1993
Skwierawski Adam, Meteorologiczne i hydrometeorologiczne aspekty planowań przejścia przez rejon trudny pod względem nawigacyjnym, MGR, 5/KN/1993
Banaszek Dariusz, Izochrony klimatyczne Atlantyku Północnego, MGR, 4/KN/1992
Bieniek Artur, Analiza wpływu wiatru na ruch statku i prowadzenie nawigacji w Cieśninach Duńskich, MGR, 5/KN/1992
Chruściński Artur, Tajfun jako niebezpieczeństwo nawigacyjne (charakterystyki i zasady manewrowania), MGR, 1/KN/1992
Woźniak Michał, Analiza wypadków utrat polskich jachtów morskich w latach powojennych, MGR, 2/KN/1992