Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni
Kadra

Profesorowie i doktorzy habilitowani

pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
wtorek - 16:00 - 17:00
pokój N-304
telefon 058 55 86 135
konsultacje
wtorek - 18:00 - 19:00
pokój F-216
telefon 058 55 86 570
konsultacje
poniedziałek - 11:00 - 12:00 (F-214)
poniedziałek - 15:00 - 16:00
pokój N-310
telefon 058 55 86 127
konsultacje
poniedziałek - 18:00 - 19:00
pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
środa - 16:45 - 17:45 (do 6.12.2017)
pokój N-310
telefon 058 55 86 127
konsultacje
środa - 18:00 - 19:00
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
konsultacje
czwartek - 16:00 - 17:00
piątek - 13:00 - 14:00

Adiunkci

pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
wtorek - 14:00 - 16:00
pokój F-217
telefon 058 55 86 574
konsultacje
wtorek - 15:00 - 16:00 (F-215)
środa - 16:00 - 17:00
pokój F-217
telefon 058 55 86 574
konsultacje
poniedziałek - 17:00 - 18:00 (N-113)
środa - 18:00 - 19:30
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
czwartek - 14:00 - 16:00
pokój F-210
telefon 058 55 86 396
konsultacje
środa - 18:40 - 20:40 (F-212)
pokój F-218
telefon 058 55 86 309
konsultacje
środa - 13:30 - 15:30 (F-216)

Starsi wykładowcy

pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
(N-302/N203)
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
środa - 16:00 - 18:00 (N-206/N-211)
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
środa - 14:00 - 16:00 (N-204/N-314)
pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
czwartek - 16:00 - 18:00
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
czwartek - 16:00 - 18:00
pokój Planetarium
telefon 058 55 86 113
konsultacje
wtorek - 18:00 - 19:00 (P-102)
wtorek - 18:00 - 19:00

Asystenci

pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
poniedziałek - 17:00 - 18:00
wtorek - 15:00 - 16:00
email:
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
poniedziałek - 15:00 - 17:00

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

pokój N-303
telefon 058 55 86 170; z-ca kierownika katedry ds. technicznych
pokój N-317
telefon 058 55 86 155
pokój N-211A
telefon 058 55 86 129; 058 620 10 25
pokój N-211A
telefon 058 55 86 136; 058 620 10 25
pokój N-317
telefon 058 55 86 155